Home Sản phẩmMáy bắn màu Satake - Thế hệ mới Máy bắn màu Satake – PIKASEN Alpha plus – FMS2000F/C